سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/3684
نام و نام خانوادگی : اردشیر انتظاری
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : جامعه شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : 22223010 ایمیل : entezari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Ardeshir_Entezari
حساب Research Gate : entezari@atu.ac.ir
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 47 مورد)
1 ) عنوان : مضامین شعارهای معترضین در اعتراض های سه دهه اخیر ایران
Title : The Themes Of Protesters' Slogans In Iran's Last Three Decades Of Protests
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سعیده امینی ، اردشیر انتظاری ، فاطمه امیدی ،
2 ) عنوان : جهانی شدن و فرهنگی و فضاهای همسرگزینی: مطالعه موردی دختران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران
Title : Cultural Globalization And Mate Selection Spaces: A Case Study Of Girls Under The Protection Of Imam Khomeini Relief Committee In Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1400
نویسندگان : عزت الله میرزایی ، اردشیر انتظاری ، محمد تقی کرمی قهی ، وحید شالچی ،
3 ) عنوان : حکمرانی و‌ توسعه‌ اقتصاد فرهنگ؛‌ مقایسه ایران و‌ کشورهای پیشرفته
Title : Governance And Development Of Economy Of Culture; Comparing Iran And Developed Countries
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، فاطمه درخشان ،
4 ) عنوان : زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه، فصلنامه توسعه اجتماعی
Title : Cultural Context Of Economic Action (case Study: Of Kermanshah Province)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی / Quarterly Journal of Social Development /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1399
نویسندگان : ابوتراب طالبی ، اردشیر انتظاری ،
5 ) عنوان : مروری بر تعاریف عرفی شدن و ارائه یک تعریف بر أساس مبانی اسلامی
Title : A Review On Secularization Definitions And Giving A New Definition Upon Islamic Principles
مشخصات نشریه : دین و سیاست فرهنگی / Religion and cultural politics /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1399
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
6 ) عنوان : مادری: سنخ ها، معانی و انگیزه ها
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1399
نویسندگان : مرضیه افضلی ، اردشیر انتظاری ،
7 ) عنوان : خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه ها
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناختی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1399
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عباس خورشیدنام ،
8 ) عنوان : دراسه و تحلیل مفهوم الانجاب من وجهه نظر المفکرین المسلمین (من الفارابی الی ابن خلدون)
مشخصات نشریه : مجله دراسات علوم الانسانیه / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ،
9 ) عنوان : بررسی و تحلیل اندیشه های اجتماعی و جمعیتی امام محمد غزالی در باب مهاجرت
مشخصات نشریه : نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1399
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ،
10 ) عنوان : جایگاه مادری از منظر شهید مطهری در مقایسه با فمینیسم
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : مرضیه افضلی ، اردشیر انتظاری ،
11 ) عنوان : نسبت سیاست های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی
Title : Relation Of Policies Of Higher Education Development To Social Demand
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد سهیل سرو ، جعفر هزارجریبی دستکی ، محمد تقی کرمی قهی ، اردشیر انتظاری ،
12 ) عنوان :
Title : SOCIAL RELIGIOSITY AND NATIONAL SOLIDARITY: A COMPARISON BETWEEN IRANIAN AND INDIAN YOUTHS
مشخصات نشریه : journal of critical review / journal of critical review /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1398
نویسندگان : GholamReza Mahdavi ، اردشیر انتظاری ،
13 ) عنوان : زمینه فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه
Title : Cultural Context Of Economic Action; Case Study Of Kermanshah Province
مشخصات نشریه : توسعه اجتماعی / Journal of Social Development(Previously Human Development) /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : شریف خسروی ترزک ، ابوتراب طالبی ، اردشیر انتظاری ،
14 ) عنوان : سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها
Title : Higher Education Development Policies And Its Consequences For The Employment Of Graduates Of Universities
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد سهیل سرو ، جعفر هزارجریبی دستکی ، محمد تقی کرمی قهی ، اردشیر انتظاری ،
15 ) عنوان : فهم معنایی زنان از مدرنیزاسیون در جامعه محلی؛ مورد مطالعه استان لرستان
Title : Lorestan Women Perception Of Modernization
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی- فرهنگی / Socio-Cultural Strategy /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1397
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
16 ) عنوان : فرزندآوری در نزد ابن سینا
مشخصات نشریه : نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1397
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ،
17 ) عنوان : مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن؛ مورد مطالعه: شهرستان آمل
مشخصات نشریه : جامعه شناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : عهدیه اسدپور ، اردشیر انتظاری ، کاظم احمدی آهنگ ،
18 ) عنوان : آثار و پیامدهای تفکیک جنسی در دانشگاه علامه طباطبائی در مقایسه با دانشگاه های دیگر
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
19 ) عنوان : عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 07 / 12 / 1396
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، احمد غیاثوند ، فاطمه عباسی ،
20 ) عنوان : بازنمایی هویت زنانه در سینمای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1396
نویسندگان : عباس خورشیدنام ، اردشیر انتظاری ،
21 ) عنوان :
Title : Divorce Trends In Iran Between 2004-2013
مشخصات نشریه : TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH / TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1396
نویسندگان : جعفر هزارجریبی دستکی ، اردشیر انتظاری ، Maryam Niyyati ،
22 ) عنوان : نماز، مسجد و مدرنیته، رویکردی آسیب شناختی
مشخصات نشریه : مردم و فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1396
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
23 ) عنوان : مفهوم سازی سبک زندگی
Title : Conceptualizing Lifestyle
مشخصات نشریه : جامعه پژوهي فرهنگي / جامعه پژوهي فرهنگي /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : محمدحسین حسنی ، محمد سعید ذکائی ، ابوتراب طالبی ، اردشیر انتظاری ،
24 ) عنوان : سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها
Title : Policies Related To Development Of Higher Education And Its Consequences On Employment Of Universities Graduates
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : جعفر هزارجریبی دستکی ، اردشیر انتظاری ،
25 ) عنوان : الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، مقصود امیری ، نجمه سادات مرتجی ،
26 ) عنوان : احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر نقش پلیس
مشخصات نشریه : انتظام اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1394
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ، کاظم احمدی آهنگ ،
27 ) عنوان : الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : سیدعلی اکبر افجه ای ، اردشیر انتظاری ، نجمه سادات مرتجی ،
28 ) عنوان : تبیین عوامل اجتماعی و فردی موثر بر فرهنگ کار(موردد مطالعه،کارکنان صنایع شهرستان کاشان)
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1394
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، محسن کرمانی ،
29 ) عنوان : معیارهای همسر گزینی و رضایت از زناشویی
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1393
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، سیمین ویسی ،
30 ) عنوان : طراحی مدل وپارامتر برای موفقیت رسانه ها در مقایسه های بین المللی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1393
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، مهدی محسنیان راد ،
31 ) عنوان : العمر و توقع الحیاه و الموت عند ابن سینا
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / /
تاریخ چاپ : 19 / 09 / 1393
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ،
32 ) عنوان : فرهنگ نقد و گفتگوی صاحب نظران علوم انسانی ایران در مطبوعات
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عاطفه آقایی ،
33 ) عنوان : قومیت و باروری: با تأکید بر باروری زنان گروه های قومی عرب و غیر عرب شهر اهواز
مشخصات نشریه : توسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، علی حسین حسین زاده ،
34 ) عنوان : بررسی تطبیقی سه رویکرد پیرامون علوم اجتماعی اسلامی
مشخصات نشریه : مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، هادی راه چمندی ،
35 ) عنوان : رابطه بلندپروازی غیرعقلانی و گرایش به اعتیاد
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
36 ) عنوان : ضرورتهای بازنگری در علوم اجتماعی
مشخصات نشریه : کتاب علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
37 ) عنوان : بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی
مشخصات نشریه : نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، عهدیه اسدپور ،
38 ) عنوان : رابطه فضای مجازی و عام گرایی
Title : The Relationship Between Cyberspace And Universalism
مشخصات نشریه : مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات / مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، اردشیر انتظاری ، حبیب ارجیبی فهیم ،
39 ) عنوان : رسالت رادیو در برساختن قطبی شدن به منزله مفهوم جایگزین جهانی شدن
مشخصات نشریه : رادیو / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
40 ) عنوان : مطالعه جامعه شناختی گروه مرجع دانشجویان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
41 ) عنوان : فضای همسرگزینی مفهومی پیشنهادی برای درک بهتر تکوین زندگی مشترک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
42 ) عنوان : بازنمایی فرهنگ کار درکتابهای داستانی کودکان
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، مرضیه جدائیان ،
43 ) عنوان : قطبی شدن به منزله جایگزینی برای مفهوم جهانی شدن
مشخصات نشریه : سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
44 ) عنوان :
Title : Reviewing Natinal,polar And Global Identities In Relation To Formation Of Polarization And Globalization
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
45 ) عنوان : آموزش تولید محور: در جستجوی مدلی مناسب برای آموزش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 09 / 1386
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،
46 ) عنوان : رابطه تصور بازبودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، محمدحسین پناهی ،
47 ) عنوان : تحلیلی جامعه شناختی از مطبوعات ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1373
نویسندگان : اردشیر انتظاری ،