سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/3977
نام و نام خانوادگی : میترا عظیمی
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ایمیل : mtrazimi@gmail.com
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 14 مورد)
1 ) عنوان :
Title : IMPACT OF INFLATION UNCERTAINTY ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF MUNICIPALITY AND URBAN MANAGEMENT (Case Study: Tehran Municipality)
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1399
نویسندگان : میترا عظیمی ، mehdi pendar ،
2 ) عنوان : بررسی تاثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری(نمونه موردی: محله های 5 و 6 شهر بانه)
Title : The Impact Of Land Use Mixing On Travel Production In Urban Neighborhoods(case Study: Neighborhoods 1 And 2 Of Baneh City)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1399
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، میترا عظیمی ، ادریس خاکی ،
3 ) عنوان : موانع بازپیوند اجتماعی کولیهای محلۀ هرندی تهران
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : میترا عظیمی ، مریم ابراهیمی ،
4 ) عنوان : زنانه شدن فقر در ایران (1365-1395)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1398
نویسندگان : سمیه شالچی ، میترا عظیمی ،
5 ) عنوان : سنجش شاخصهای فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 03 / 05 / 1397
نویسندگان : میترا عظیمی ، محمد شیخی ،
6 ) عنوان : سنجش شاخص های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر
Title : Measuring The Business Environment Of Sadra's New City And Its Role In The Future Development Of The City
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / Social Development & Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 3 / 5 / 1397
نویسندگان : میترا عظیمی ، محمد شیخی ،
7 ) عنوان : بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخصهای جهانی(چالشها و راهکارها)
مشخصات نشریه : شهر ایمن / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، میترا عظیمی ،
8 ) عنوان : کارایی درونی، شاخصی برای تخصیص بودجه آموزشی
مشخصات نشریه : روزنامه شرق / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : میترا عظیمی ،
9 ) عنوان : شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1394
نویسندگان : میترا عظیمی ،
10 ) عنوان : الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (مورد: کلانشهر مشهد)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : میترا عظیمی ،
11 ) عنوان : بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی(مورد: مشهد)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / /
تاریخ چاپ : 22 / 06 / 1393
نویسندگان : میترا عظیمی ،
12 ) عنوان : بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روشهای تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارایه الگوی مناسب برای آن
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 07 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد شیخی ، میترا عظیمی ،
13 ) عنوان : بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روش های تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن
Title : A Study Of The Socioeconomic Indicators And The Methods For Determniation Of Tehran Urban Limits: Proposing An Appropriate Pattern
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : محمد شیخی ، میترا عظیمی ،
14 ) عنوان : سرمایه اجتماعی و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری
Title : Social Capital And Its Role In Urban Planning And Management
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 6 / 11 / 1389
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، میترا عظیمی ،