سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/3990
نام و نام خانوادگی : احمد غیاثوند
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : جامعه شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : ایمیل : ah.ghyasvand@gmail.com
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 40 مورد)
1 ) عنوان : ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج در بین جوانان شهر تهران
Title : Social Construction Of The Reality Of The Decision To Marry Among The Youth Of Tehran
مشخصات نشریه : مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / Strategic Studies On Youth and Sports /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : احمد غیاثوند ، علی جنادله ،
2 ) عنوان : رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها
Title : Citizenship Behaviors Of The People Of Tehran; Activation Or Erosion Of Norms
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1400
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
3 ) عنوان : رفتارهای پیشگیرانه مردم ایران در برابر شیوع ویروس کرونا و عوامل موثر بر آن
Title : Preventive Behaviors Of People Against Coronary Heart Disease And The Factors Affecting It
مشخصات نشریه : فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 22 / 2 / 1400
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
4 ) عنوان : رفتارهای پیشگیرانه مردم ایران در برابر شیوع ویروس کرونا و عوامل موثر بر آن
Title : Preventive Behaviors Toward Covid-19 Among Iranian People And The Factors Affecting It
مشخصات نشریه : بررسی مسایل اجتماعی ایران / iranian Journal of Social Problems /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : احمد غیاثوند ، مهدیه محمدتقی زاده ،
5 ) عنوان : سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا
Title : The Process Of People's Trust In Government Performance In The Coronavirus Crisis
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1399
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
6 ) عنوان : سنخ شناسی انواع سبک زندگی در بین خانواده های ایثارگران
Title : Typology Of The Lifestyles Of The Families Of The Martyrs
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سید مستجاد حسینی ،
7 ) عنوان : تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه اخیر در ایران
Title : Discourse Analysis Of Happiness
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : سعیده امینی ، احمد غیاثوند ،
8 ) عنوان : تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه ی اخیر در ایران
Title : Discourse Analysis Of Happiness Over The Last Two Decades In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : رابعه علی ، سعیده امینی ، احمد غیاثوند ،
9 ) عنوان : تجرد زیستی جوانان: پانتومیم دختران مجرد در ایستار ازدواج
Title : Single Life Of Youth: A Pantomime Of Single Girls In The Attitude Of Marriage
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1399
نویسندگان : احمد غیاثوند ، زینب حاجیلو ،
10 ) عنوان : چهره زنانه جنگ در بمباران شیمیایی شهر سردشت
Title : The Female Face Of War In The Chemical Bombing Of Sardasht
مشخصات نشریه : مطالعات ملی / مطالعات ملی /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1398
نویسندگان : احمد غیاثوند ، مهدیه محمدتقی زاده ، منیره صالح پور ،
11 ) عنوان : واکنش مردم شهر تهران به وقوع زلزله و تجربیات کمک رسانی آنها
Title : The Reaction Of Citizen’s Of Tehran To Earthquake And Their Helping Experiences
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 4 / 8 / 1398
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سعیده امینی ، زینب رضیئی ،
12 ) عنوان : گرایش دختران به تماشای مسابقات فوتبال در استادیوم و عوامل مؤثر بر آن
Title : Watch Football Matches In The Stadium And The Factors Affecting It
مشخصات نشریه : مسائل اجتماعی ایران / مسائل اجتماعی ایران /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1398
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سبا رضازاده هراتی ،
13 ) عنوان : استراتژی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم
Title : Women's Strategy For Watching Football In The Stadium
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1398
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سبا رضازاده هراتی ،
14 ) عنوان : روایت زنان متأهل شهر کرمانشاه از تداوم زندگی زناشویی
Title : The Narrative Of Marital Stability Among Married Women In Kermanshah
مشخصات نشریه : زن در توسعه و سیاست / زن در توسعه و سیاست /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1398
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سیده سارا اسدی ،
15 ) عنوان : بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1397
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
16 ) عنوان : درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1397
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سمیه عرب خراسانی ،
17 ) عنوان : عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 07 / 12 / 1396
نویسندگان : اردشیر انتظاری ، احمد غیاثوند ، فاطمه عباسی ،
18 ) عنوان :
Title : Women’s Decision To Divorce In Light Of Failure In Marital Status And Dignity
مشخصات نشریه : Journal of Divorce & Remarriage / Journal of Divorce & Remarriage /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1396
نویسندگان : somayye arab khorasani ، احمد غیاثوند ،
19 ) عنوان : تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان / /
تاریخ چاپ : 18 / 07 / 1396
نویسندگان : سمیه عرب خراسانی ، احمد غیاثوند ،
20 ) عنوان : دنیای زنان در پرتو توسعه فضاهای جنسیتی شهری
مشخصات نشریه : توسعه محلی (روستایی - شهری) / /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
21 ) عنوان : دنیای زنان در پرتوی فضاهای جنسیتی مدرن
مشخصات نشریه : توسعه محلی (روستایی - شهری) / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
22 ) عنوان : اثربخشی کار گروهی زنان در طرح اجتماع محور بهبود زندگی شهری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
23 ) عنوان : رفتارها و باورهای ایرانیان: تحلیلی جامعه شناختی از مناسبات دین در بستر دولت
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
24 ) عنوان : تحلیل و ارزشیابی سیاست‌گذاری در زمینه نهاد خانواده با تکیه بر طرح شکوفه‌های عشق
مشخصات نشریه : جامعه شناسی نهاد های اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
25 ) عنوان : ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نقاشی های دیواری در شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات ملی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
26 ) عنوان : ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی ارتقا کیفی میدان منیریه
مشخصات نشریه : جامعه امروز / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
27 ) عنوان : تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه ای پدیدارشناسی)
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سمیه عرب خراسانی ،
28 ) عنوان : تجربه مادرانه زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسی
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1394
نویسندگان : احمد غیاثوند ، سمیه عرب خراسانی ،
29 ) عنوان : آموزش شهروندی در مدارس شهر تهران؛ آثار و پیامدها (مطالعه تجربی اثر بخشی طرح شهردار مدرسه)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 08 / 04 / 1394
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
30 ) عنوان : مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل موثر بر آن
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1394
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
31 ) عنوان : گونه شناسی شهروندی در ایران؛ فرصت ها و تهدیدهای آن
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1394
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
32 ) عنوان : ـاثیر فضاهای شهری مدن بر بازاندیشی هویت جنسیتی زنان
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1393
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
33 ) عنوان : ارزیابی تاثیر اجتماعی مجموعه‌های شهر بانو بر توانمندسازی زنان در شهر تهران
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 18 / 07 / 1391
نویسندگان : احمد غیاثوند ، حسن عماری ،
34 ) عنوان : بررسی وضعیت کیفیت کتابخانه‌های عمومی شهر تهران
مشخصات نشریه : کتابداری و اطلاع رسانی / /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1391
نویسندگان : احمد غیاثوند ، پریسا دهکردیان ،
35 ) عنوان : تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی انجام تکالیف شهروندی در بین شهروندان تهرانی
مشخصات نشریه : تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1390
نویسندگان : احمد غیاثوند ، محمدحسین پناهی ،
36 ) عنوان : بررسی تاثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات در بین شهروندان
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1389
نویسندگان : احمد غیاثوند ، بهنام قلی زاده ،
37 ) عنوان : بررسی وضعیت نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران
مشخصات نشریه : مطالعات ملی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1388
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
38 ) عنوان : بررسی وضعیت رفتارهای دینی در بین دانشجویان
مشخصات نشریه : مطالعات ملی / /
تاریخ چاپ : 12 / 04 / 1386
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
39 ) عنوان : بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق پنج‌گانه فرهنگی ـ اجتماعی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1383
نویسندگان : احمد غیاثوند ،
40 ) عنوان : تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی
Title : The Experience Of Adolescent Girls In Dealing With The Opposite Sex In Cyberspace
مشخصات نشریه : پژوهش نامه زنان / women's Studies /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : منصور فتحی ، احمد غیاثوند ،