سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/4034
نام و نام خانوادگی : محمد تقی کرمی قهی
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : مطالعات زنان
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : 02122223001 ایمیل : mt.karami@yahoo.com
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 55 مورد)
1 ) عنوان : استراتژی‌‌های زنان ایرانی جهت ورود به عرصۀ سیاست و مواجهه با امر سیاسی
Title : Strategies Of Iranian Women To Enter The Field Of Politics And Face Political Issues
مشخصات نشریه : زن در توسعه و سیاست / Women in Development and Politics /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1401
نویسندگان : زینب مرادی نژاد ، محمد تقی کرمی قهی ، سعیده امینی ، محمد سعید ذکائی ،
2 ) عنوان : استراتژی‌‌های زنان ایرانی جهت ورود به عرصۀ سیاست و مواجهه با امر سیاسی
Title : Strategies Of Iranian Women To Enter The Field Of Politics And Face Political Issues
مشخصات نشریه : زن در توسعه و سیاست / Women in Development and Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : زینب مرادی نژاد ، محمد تقی کرمی قهی ، سعیده امینی ، محمد سعید ذکائی ،
3 ) عنوان : لگوی گفتمان امید با محوریت سهم گذاری
Title : لگوی گفتمان امید با محوریت سهم گذاری
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : میترا مرادی ، معصومه اسمعیلی ، محمد تقی کرمی قهی ،
4 ) عنوان : الگوی گفتمان امید با محوریت سهم گذاری
Title : The Sharing - Based Hope Discourse Model
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychological Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : میترا مرادی ، معصومه اسمعیلی ، محمد تقی کرمی قهی ،
5 ) عنوان : آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی
Title : Pathology Of The Obstacles To The Realization And Effectiveness Of Endowments In Social Welfare
مشخصات نشریه : بررسی مسایل اجتماعی ایران / iranian Journal of Social Problems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : محمد علی ایرانمنش ، جعفر هزارجریبی دستکی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی کرمی قهی ،
6 ) عنوان : جهانی شدن و فرهنگی و فضاهای همسرگزینی: مطالعه موردی دختران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران
Title : Cultural Globalization And Mate Selection Spaces: A Case Study Of Girls Under The Protection Of Imam Khomeini Relief Committee In Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1400
نویسندگان : عزت الله میرزایی ، اردشیر انتظاری ، محمد تقی کرمی قهی ، وحید شالچی ،
7 ) عنوان : مسئلة حضور دختران نوجوان در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تأکید بر روابط والد ـ فرزندی
Title : The Issue Of Adolescent Girls' Presence In Virtual Social Networks With Emphasis On Parent-child Relationships
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / Gender and Family Studies /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1400
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، فهیمه زارع ،
8 ) عنوان : تعارضات و همسویی ها درساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران
Title : Conflicts And Alignments In The Construction Of Women's Religious Gatherings
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / Women's Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، عطیه خاکیارفرد ، وحید شالچی ، نهال نفیسی ،
9 ) عنوان : بازنمایی جنسیت در سینمای ایران (مورد مطالعه: فیلم سینمایی سعادت‌آباد)
Title : The Representation Of Women In Iranian Cinema (case Study “saadat Abad Abad”)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، نجمه گودرزی ،
10 ) عنوان : نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر
Title : The Role Of Ganjali Khan Endowments In Promoting The Social Welfare Of Kerman’citizens With A Poverty Reduction Approach
مشخصات نشریه : مجلۀ جغرافیای اجتماعی شهری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
11 ) عنوان : بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی
Title : Representation Of Love In Iranian Pop Music
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، ابوالفضل اقبالی ،
12 ) عنوان : فهمی جامعه شناختی از مصرف تظاهری در مجالس مذهبیِ زنانه
Title : A Sociological Understanding Of Demonstrative Consumption In Women's Religious Assemblies
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Political Sociology Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : عطیه خاکسار فرد ، محمد تقی کرمی قهی ،
13 ) عنوان : فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین
Title : Comprehension Of Iranian Women’s Experience Of Arbaeen Foot Pilgrimage
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1399
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
14 ) عنوان : بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام
Title : Representation Of Women’s Everyday Family Life On Instagram
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 9 / 1399
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، محمد تقی کرمی قهی ، شیما فرزادمنش ،
15 ) عنوان : اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی
Title : The Effectiveness Of Social Work Intervention Based On An Integrated Approach (integrated Couple Therapy And Positive Psychotherapy) On Marital Adjustment And Forgiveness Among Couples Who Have Extramarital Affairs.
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1399
نویسندگان : معصومه مایلی ، طلعت اله یاری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمد تقی کرمی قهی ،
16 ) عنوان : شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن
Title : Social Citizenship With Emphasis On The Concept Of Duty In The Educational System Of The Qur'an
مشخصات نشریه : آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث / journal of educational Doctorine In Qran and Hadith /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1399
نویسندگان : محسن مسعودیان ، علی اکبر تاج مزینانی ، محمد تقی کرمی قهی ،
17 ) عنوان : عاملیت زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم)
Title : Women’s Functionality In Social Films Of Iran (analysis Of Movies: "the Snow On The Pines" And "a Minor Leap Down)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، پردیس عامری ،
18 ) عنوان : نسبت سیاست های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی
Title : Relation Of Policies Of Higher Education Development To Social Demand
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد سهیل سرو ، جعفر هزارجریبی دستکی ، محمد تقی کرمی قهی ، اردشیر انتظاری ،
19 ) عنوان :
Title : Failure In Identity Building As The Main Challenge Of Infertility: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : / Journal of Reproduction and Infertility /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1398
نویسندگان : Shaghayegh Alamin ، طلعت اله یاری ، Behzad Ghorbani ، Ali Sadeghitabar ، محمد تقی کرمی قهی ،
20 ) عنوان : سیاست های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها
Title : Higher Education Development Policies And Its Consequences For The Employment Of Graduates Of Universities
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد سهیل سرو ، جعفر هزارجریبی دستکی ، محمد تقی کرمی قهی ، اردشیر انتظاری ،
21 ) عنوان : برساخت زنانگی در گفتمان تشکل های اصولگرا زنان، تاکتیک ها و سازوکارهای گفتمانی
Title : Construction Of Femininity In Women Osoolgara Discourse Formations, Tactics And Mechanisms Of Discourse
مشخصات نشریه : زن و جامعه / Quarterly Journal of Women and Society /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1398
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، طاهره خزائی ،
22 ) عنوان : روابط زناشویی از منظر زنان متأهل طبقه متوسط شهر تهران در سال 97-1396
Title : Viewpoints Regarding Marital Relationships Among Middle Class Married Women Living In Tehran (2018-2019)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1398
نویسندگان : عاطفه آقایی ، محمد تقی کرمی قهی ،
23 ) عنوان : بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی
Title : A Survey On Chastity Indices Of Chadori Women In Irib Tv Series
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1398
نویسندگان : مهدخت بروجردی علوی ، محمد تقی کرمی قهی ، محسن شاکری نژاد ،
24 ) عنوان : تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب1
Title : Gender Analysis Of Employment Policy In Post-revolutionary Iran 1
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : علی اکبر تاج مزینانی ، مریم ابراهیمی ، محمد تقی کرمی قهی ،
25 ) عنوان : پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف
Title : Qualitative Research On Results Of Relationship Between Young Girls And The Opposite Sex
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1398
نویسندگان : منصور فتحی ، محمد تقی کرمی قهی ، مرضیه پوراسمعیلی ،
26 ) عنوان : نقد و بررسی نسبت خداوند با بشر (دوئالیسم تجرد - تجسد)در آرای فمینیستی دیلی، ایریگاری، جانتزن و اندرسون
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : مریم صوفی ، محمد رضایی ، محمد تقی کرمی قهی ،
27 ) عنوان : تحول فرهنگ سیاسی علما شیعه
مشخصات نشریه : پژوهش علوم سیاسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1396
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، میثم مهدیار ، صابر جعفری کافی آبادی ،
28 ) عنوان : اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت
مشخصات نشریه : نقد و نظر / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، عباس جنگ ،
29 ) عنوان : جنست و اخلاق مراقبت در فلسفه اخلاق فمینیستی
مشخصات نشریه : زن در توسعه و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، محسن اخباری ،
30 ) عنوان : استراتژی های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فرد و خانواده
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1395
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، مژگان فراهانی ،
31 ) عنوان : سنخ شناسی نگرش به ارزش های سنتی خانواده
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1395
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، مینا موسوی زاده ،
32 ) عنوان : معادشناسی تطبیقی ( مقایسه تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و اگوستین
مشخصات نشریه : حکمت صدرائی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1395
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، عباس جنگ ،
33 ) عنوان :
Title : LA CONSTRUCTION D’UNE FÉMINITÉ ISLAMIQUE IDÉALE PAR LE DISCOURS CHIITE ORTHODOXE EN IRAN
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، طاهره خزائی ، اریک مسه ،
34 ) عنوان : تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1395
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، نعمت الله موسی پور ، سید عبدالرسول علم الهدی ،
35 ) عنوان : نظریه اعتباریات به مثابه نظریه ای انسان شناختی
مشخصات نشریه : نقد و نظر / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
36 ) عنوان : تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، سحر جمالی ،
37 ) عنوان : ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی ارتباطی
مشخصات نشریه : معرفت فرهنگی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، رسول علم الهدی ،
38 ) عنوان : ارتباط عفیفانه به مثابه نظریه ای فرهنگی -ارتباطیِ
مشخصات نشریه : معرفت فرهنگی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
39 ) عنوان : فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین
مشخصات نشریه : اسلام و علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، محمد مهدی بذرافشان ،
40 ) عنوان : تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائه ی الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی زنان شاغل
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، فیروزه کرمی ،
41 ) عنوان : تاثیر پژوهشهای جامعه شناختی بر سیاست گذاری فرهنگی زنان در زمینه بد پوشی
مشخصات نشریه : انتظام اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
42 ) عنوان : ساخت اجتماعی طلاق در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
43 ) عنوان : توضیح نظری خاص بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، امیر خراسانی ،
44 ) عنوان : سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفههای مبتنی بر آموزه های اسلام
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 20 / 02 / 1392
نویسندگان : عزت الله سام آرام ، جعفر هزارجریبی دستکی ، محمدمهدی فداکار ، محمد تقی کرمی قهی ، محمدمهدی شمسایی ،
45 ) عنوان : سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلام
Title : Spiritual Health: Framework, Scope, And Components Based On The Teachings Of Islam
مشخصات نشریه : نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1392
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، جعفر هزارجریبی دستکی ،
46 ) عنوان : سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی ( مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران
مشخصات نشریه : زن در فرهنگ و هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، زینب دادسر ،
47 ) عنوان : تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
48 ) عنوان : زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران
مشخصات نشریه : فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، شهربانو پاپی نژاد ،
49 ) عنوان : فمینیسم اسلامی مفاهیم و امکانها
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ،
50 ) عنوان : سنخ شناسی یاریگری ها در جنگ بر اساس روایتهای زنان جنگ زده
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، هانیه دانشور ،
51 ) عنوان : بررسی مفهوم سلامت اجتماعی
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1391
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، جهان خورشیدیان ،
52 ) عنوان : تأثیر قاعده لا ضرر بر حکم نشوز و شقاق
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، مریم احمدیه ،
53 ) عنوان : ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، مهدی اعتمادی فرد ،
54 ) عنوان : نقد و بررسی ماده ی23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 1389
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1389
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، مهدی سجادی امین ،
55 ) عنوان : انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1387
نویسندگان : محمد تقی کرمی قهی ، حسن سعادت مصطفوی ،