سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
ذخیره سازی مشخصات و مستندات در سامانه قدیم پژوهشی

نظر به پایان مهلت انتقال فعالیت‌ها از سامانه قدیم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری و با عنایت به عدم امکان دسترسی به سامانۀ فوق از تاریخ 1400/10/20، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تهیه نسخۀ پشتیبان و ذخیره مشخصات و مستندات فعالیت‌های ثبت شده (در قالب فایل EXCEL  و PDF)  اقدام فرمایید .